Norwegian Norwegian Verbs

To build sentences in Norwegian, you need to know Norwegian verbs. We’ve picked the most commonly used Norwegian verbs. Learn verb conjugation forms, and start speaking Norwegian!

English Norwegian
To ask å spørre
To close å lukke
To cook å lage mat
To drink å drikke
To give å gi
To know å vite
To listen å lytte
To open åpner
To run Hvis du vil kjøre
To see Hvis du vil se
To sit å sitte
To stand up Å stå opp
To swim å svømme
To talk å snakke
To understand For å forstå
English Norwegian
To buy å kjøpe
To come å komme
To do å gjøre
To eat å spise
To go å gå
To learn å lære
To meet å møte
To read å lese
To say å si
To sell å selge
To smile å smile
To study å studere
To take å ta
To teach å undervise
To use For å bruke